MARIABERG / BLAUWDORP MAASTRICHT

In opdracht van Woningstichting Servatius slopen wij de woningen in Mariaberg om hier een nieuw bouwplan tot stand te brengen (zie foto ). Voor het slopen van de woningen heeft Woningstichting Servatius de ambitie om circulariteit in te brengen. Dat betekent dat we zoveel mogelijk materialen – die vrijkomen bij de sloop – gaan hergebruiken. We kunnen op twee manier hergebruiken:
· Door materialen, zoals keuken, kranen, deuren etc weer te verkopen;
· Door materialen te verwerken tot een nieuwe grondstof, zoals bakstenen.

Voor het slopen van de eerste 100 woningen hebben wij tot begin maart de tijd. Om de hinder voor de omgeving te beperken, slopen we de woningen in 3 fases. In het volgende blok op deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste stand van zaken en de nieuwtjes. Uiteraard voegen wij regelmatig nieuwe foto’s en/of filmpjes toe, zodat u ook ziet hoe de sloop vordert.

Bekijk hier Bewonersbrief I, Bewonersbrief II en Bewonersbrief III

Servatius Maastricht

toekomstvisie Mariaberg Blauwdorp

Start van de werkzaamheden

Sloop woningen Fase 1a

update: 12-10-2020

Fase 1a betreft de woningen aan de Heimoweg, Ruttensingel 101 tot met 107 (alleen oneven) en de Pastoor Wijnenweg 34 tot en met 40 (alleen even).

Voordat we zijn begonnen is door een ecoloog beoordeeld of er beschermde dieren en broedende vogels aanwezig zijn. Dit zijn we verplicht vanuit de Flora en Fauna wet. Dit is niet het geval. We kunnen aan de slag! Voordat we kunnen gaan slopen, wordt eerst alle asbest uit de woningen verwijdert. Door de vakkundige verwijdering van de asbest door een gespecialiseerd bedrijf is het verwijderen van de asbest geen gevaar voor de omgeving.

De asbestsanering van de woningen van fase 1a is gereed en worden de woningen van fase 1c gesaneerd. Inmiddels zijn wij gestart met de sloop van de woningen van fase 1a en hebben wij twee woningen gesloopt in de Pastoor Wijnenweg gesloopt om de tuinen van fase 1b te ruimen.

Op de afbeelding is de indeling van de fasering zichtbaar.

Op 14 september zijn we begonnen met de eerste voorbereidende werkzaamheden voor het slopen van 100 woningen in Blauwdorp. Inmiddels zijn de woningen van de eerste fase al leeg gemaakt en zijn we begonnen met de asbestsanering

Kerstboom & Kerststal

Kerstboom van sloophout

update: 11-12-2020

In Mariaberg staat sinds gisteren een ontmoetingskerstboom van sloophout. Omdat de buurt in het kader van de nieuwe Blauwe Loper momenteel onder constructie is, was er iets speciaals nodig om de wijk in kerstsfeer te krijgen.

Kerstboom & Kerststal Blauwdorp

Blauwe Loper – afl. 29

Samen Kerst-Sterk

In Mariaberg slaat iedereen de handen in elkaar om er ondanks alles een mooie kersttijd van te maken.

Projectfoto’s galerij